Koncernledning

VD ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens instruktioner. VD tillsätts och entledigas av styrelsen och hans arbete utvärderas löpande av styrelsen, vilket sker utan koncernledningens närvaro

Pehr Oscarson är tillförordnad VD och koncernchef för Mekonomen Group sedan 6 oktober 2016. Utöver sitt uppdrag för Mekonomen Group är han Vice ordförande i Sveriges Bilgrossisters förening (SBF). Styrelseledamot i Fresks Holding AB och Oscarson Invest Aktiebolag. Pehr Oscarson har inga aktieinnehav eller delägarskap i företag som Mekonomen Group har betydande affärsförbindelser med.

Pehr Oscarson

Pehr Oscarson

Tf VD och koncernchef

Född 1963
Anställd 2001

 

Utbildning: Tekniskt gymnasium, kompletterat med kortare ekonomi- och managementutbildningar

 

Övriga uppdrag: Vice ordförande i Sveriges Bilgrossisters förening (SBF). Styrelseledamot i Fresks Holding AB och Oscarson Invest Aktiebolag

 

Kontakt:
pehr.oscarson@meca.se
08-464 00 00

Marcus Larsson

Marcus Larsson

Vice Vd

Född: 1970
Anställd: 2003

 

Utbildning: Master of Economics, Ekonomihögskolan Lunds Universitet, FEM-programmet IFL Sigtuna.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Intermeko Europe, Lasingoo Sverige AB och ­i Automotive Web Solutions AB

 

Kontakt:
marcus.larsson@mekonomengroup.com
08-464 00 00

Morten Birkeland

Morten Birkeland

VD Sørensen og Balchen

Född: 1964
Anställd: 2008

 

Utbildning: Ekonomiutbildning, Oslo Handels- høyskole

 

Kontakt:
mbi@sogb.no
08-464 00 00

Örjan Grandin

Örjan Grandin

Varuflödesdirektör

Född 1968
Anställd 2016

 

Utbildning: Master of Science, Mechanical Engineering, Royal Institute of Technology

 

Kontakt:
orjan.grandin@mekonomengroup.com
08-464 00 00

Per Hedblom

Per Hedblom

CFO

Född 1967
Anställd 2007

 

Utbildning; Civilingenjör Industriell ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola, MBA INSEAD

 

Kontakt:
per.hedblom@mekonomengroup.com
08-464 00 00

 

Katarina Zetterqvist

Katarina Zetterqvist

HR-direktör

Född 1964
Anställd 2015

 

Utbildning: Bachelor of Science, Organization Sociology

 

Kontakt:
katarina.zetterqvist@mekonomengroup.com
08-464 00 00