Investerare

Välkommen till våra investerarsidor. Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Mekonomen Group och bolagets ställning, verksamhet och utveckling. Informationen från Mekonomen Group ska öka kunskapen om och intresset för företaget.

Pehr Oscarson

Pehr Oscarson

Tf VD och Koncernchef

pehr.oscarson@mekonomengroup.com
+46 (0)8-464 00 00

Per Hedblom

Per Hedblom

CFO

per.hedblom@mekonomengroup.com
+46 (0)8 464 00 00

Helena Effert

Helena Effert

IRO

Investor relations

helena.effert@mekonomengroup.com
+46 (0)8 464 00 00