Om oss

Mekonomen Group består av Nordens ledande bilservicekedjor med prisvärda erbjudanden och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag.

Detaljistverksamheten inom Mekonomen Group drivs genom de tre koncernbolagen MECA, Mekonomen Sweden, Mekonomen Norway och Sørensen og Balchen. Koncernbolagen verkar på i stort sett samma geografiska marknader, men har en tydlig differentiering med olika koncept, erbjudanden och målgrupper. Vår tillväxtmöjlighet ligger i en kombination av stark central inköpsfunktion och differentierade koncept och varumärken ut mot kunderna. Våra koncernbolag har sin egen affärsmodell med unika koncept och lösningar för att möta sina kunders behov. Samtidigt drar vi nytta av vår storleksfördel genom centraliserade organisationer inom områden som inköp, logistik, IT och varuflöde.

Differentierade varumärken
MECA har ett B2B-fokus och vänder sig i första hand till verkstäderna som affärspartner. Mekonomen har utöver relationen med sina anslutna konceptverkstäder en tydlig positionering mot konsumentmarknaden – med fokus på helhetslösningar för alla typer av bilägare. Sørensen og Balchen som driver bildelskedjan BilXtra har ett starkt fokus och är ledande på tillbehör för bilen, vilket bland annat attraherar unga bilförare som vill personifiera utseendet på sina bilar.

Lyft webMekonomen-butikBilXtra

Butiker och verkstäder
Koncernens tre butikskedjor drivs under varumärkena MECA, Mekonomen och BilXtra. Butikskedjorna består till störst del egenägda butiker, ett mindre antal drivs genom delägarskap eller franchisesamarbete. Våra fem verkstadskedjor drivs under varumärkena BilXtra, MECA Car Service, Mekonomen Bilverkstad, MekoPartner och Speedy. Mekonomen Group äger ett fåtal verkstäder under Mekonomen och MECA:s varumärken.

Inköp och kvalitet
Stordriftsfördelar i form av stora inköpsvolymer och effektiva logistiklösningar gör att vi kan erbjuda prisvärda produkter och tjänster till våra kunder. Vi köper främst reservdelar och tillbehör från de stora europeiska leverantörerna. Vårt sortiment omfattar därmed samma delar som används av fordonstillverkarna. Genom att vara kund till stora och erkända leverantörer drar vi nytta av aktörernas strikta befintliga miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetskrav. Även inköpen av sortimentet under våra egna varumärken ProMeister (reservdelar) och Carwise (tillbehör) sker till stor del från Europa. Andelen inköp via direktimport från Asien är ca 20 % av vår totala inköpsvolym.
Vi ställer höga krav på våra leverantörer och genomför egna och oberoende kontroller av produkter för att garantera kvaliteten till våra kunder. För vårt egna reservdelssortiment ProMeister sker produktionen enligt fordonstillverkarnas processer och produktionsstandarder som garanterar att nybilsgarantin alltid gäller. Genom att köpa direkt från fabriker utan mellanhänder kan vi erbjuda riktigt bra produkter motsvarande originalkvalitet till konkurrenskraftigt pris. ProMeister reservdelar kommer dessutom med branschens längsta garanti, fem år.

Medarbetare som är motiverade
Inom Mekonomen Group finns över 2000 medarbetare. Med samtliga samarbetande verkstäder är antalet medarbetare omkring 10 000. Verksamheten baseras på en gemensam värdegrund som är sammanfattad i fem punkter: kundorientering, affärsmässighet, ansvar, kompetens och flexibilitet. Medarbetarna är våra främsta ambassadörer och varumärkesbärare.

Vi kan din bil
Mekonomen Groups verkstäder omfattas av EU:s gruppundantagsregler som ger bilägare rätt att välja verkstad vid service och reparationer. Arbetet sker alltid enligt biltillverkarnas specifikationer med bibehållna nybilsgarantier, garanti på arbete och reservdelar samt stämpel i serviceboken. Vi köper reservdelar från samma leverantörer som levererar till biltillverkarna och har tillgång till biltillverkarnas specialverktyg och de senaste mjukvaruuppdateringarna för att kunna ta hand om din bil på rätt sätt.

I korthet

VD och Koncernchef:
Pehr Oscarson

Styrelseordförande:
John S. Quinn

Vision:
Vi är bilistens första val och verkar för ett enklare och mer prisvärt billiv

Verksamhet:
Egen grossistverksamhet, cirka 340 butiker och över 2000 verkstäder

Aktien:
Aktien är noterad sedan 29 maj 2000 på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm (MEKO)

Antal medarbetare
2290 (per 31 december 2016)

Omsättning:
5 786 MSEK (per 31 december 2016)

ProMeister Academy

ProMeister Academy är koncernens egna utbildningscenter för vidareutbildning av mekaniker. Här säkrar vi kvalitet och kompetens hos våra mekaniker inom samtliga koncernens verkstadskedjor. Utbildningscentret startades 2013 och finns i Sverige och Norge

ProMeister reservdelar

Efterfrågan på högkvalitativa och prisvärda bilreservdelar ledde till att vi under 2013 lanserade vårt eget varumärke ProMeister. Försäljningen av ProMeister-produkter har under året utvecklats väl och har gjort att vi vunnit tillbaka marknadsandelar hos icke anslutna verkstäder. ProMeisters andel av den totala reservdelsförsäljningen inom koncernen står för ca 14 procent (2016)