Marknadsöversikt

Den nordiska marknaden för bilreservdelar och biltillbehör samt verkstadstjänster växer stabilt med 1-2 procent per år. Samtidigt förändras marknaden i takt med tekniskt mer avancerade bilar, nya trender i bilägandet och successivt ökat antal bilar som drivs med alternativa drivmedel.

Utvecklingen på den europeiska eftermarknaden för bildelar och verkstadstjänster är mindre konjunkturkänslig än många andra marknader. Marknaden förväntas öka något de närmaste åren, även om svängningar uppåt och nedåt kan förekomma på kort sikt. Marknaden drivs i huvudsak av faktorer såsom antal bilar i bilparken, bilarnas ålder, antal körda mil, samt hållbarheten hos bilarnas delar.

Marknadstrender

  • Skillnaden mellan märkesbundna och märkesobundna suddas ut
  • Trenden med ökad konsolidering för att uppnå lönsamhet genom synergier fortsätter i Europa
  • Genomsnittsåldern i den europeiska bilparken ökar
  • Antalet elbilar och hybridbilar fortsätter att öka
  • Efterfrågan på högre grad av teknisk kompetens och avancerad utrustning
  • Intresset för ”Car-sharing” ökar
  • Marknaden för digitala tjänster växer snabbt, med nya affärsmodeller och erbjudanden

Viktiga-händelser

Stabil tillväxt
Den nordiska bilparken växer stabilt med cirka 1-2 procent per år. Sverige och Norge präglas av en relativt gammal fordonspark, nu ökar genomsnittsåldern också i övriga Europa. Trenden har under många år varit minskat bilåkande men under de senaste två åren har vi sett tendens till trendbrott i Sverige. Kvaliteten på många bildelar ökar vilket bidrar till förlängda intervaller mellan bilens service- och reparationstillfällen. Detta vägs upp av att fordonen håller längre och kräver reparation under längre livscykel. Sammantaget medför dessa faktorer ett ökat behov av bilreservdelar och den nordiska eftermarknaden för personbilar är stabil med en förväntad genomsnittlig nominell tillväxt på 1-2 procent per år.
Utvecklingen på marknaden för biltillbehör är mer konjunkturkänslig och påverkas i större utsträckning av hushållens konsumtionsmönster. På våra största marknader Sverige och Norge har privatkonsumtionen ökat under 2015. Ökningstakten i Norge har dock minskat successivt under året som en följd av sjunkande oljepris och svagare norsk krona. Privatkonsumtionen i Sverige väntas fortsätta stiga även framöver. Utvecklingen i Norge förväntas också vara positiv, men osäkerheten finns hur dagens låga oljepris kommer att påverka konsumenterna på lite längre sikt.
Historiska skillnader mellan märkesbundna och fria aktörer suddas ut alltmer och vi agerar på samma marknad men med olika prissättning och marknadsföring av våra produkter och tjänster. Kunderna väljer den verkstad som de har mest förtroende för och till den prisnivå som de upplever som prisvärd.

Fortsatt konsolidering
Den europeiska bilreservdelsmarknaden håller på att konsolideras. Trenden är att stora aktörer köps upp för att vinna synergieffekter i form av stora inköpsvolymer i kombination med effektivare logistiklösningar. Framåt ser vi en fortsatt konsolidering av den europeiska marknaden där aktörerna blir färre men starkare.
Under tiden sker det en omvandling av verkstadsmarknaden, där det blivit allt viktigare för små och medelstora märkesobundna verkstäder att tillhöra en kedja. Den tekniskt avancerade utvecklingen ställer högre krav på relevant vidareutbildning av mekaniker och ökade investeringskrav i ny utrustning. Större aktörer och kedjor har större möjligheter att investera i den kompetens och avancerad utrustning som krävs. Denna utveckling bidrar också till mer prisvärda tjänster och produkter, vilket i sin tur gynnar bilägaren.

Teknikutvecklingen skapar framtida möjligheter
Ökat miljömedvetande och skärpta utsläppskrav har lett till att efterfrågan på elbilar och andra alternativa drivmedel växer. I Sverige registrerades knappt 3 000 nya elbilar 2015, vilket är mer än en fördubbling sedan år 2014. Samtidigt är det mindre än en procent av alla nyregistreringar som gjordes 2015. Politiska beslut i form av miljösubventioner spelar en stor roll vid val av en miljöbil. Till exempel har Norge bestämt sig att bli världsledande på supermiljöbilar. Staten ger generösa subventioner till de som väljer en supermiljöbil vilket skyndar på utvecklingen och mer än var sjätte bil som såldes i Norge 2015 var en elbil. Elbilen, tillsammans med de hybridbilar som finns är inte ensamma på marknaden för bilar som drivs med alternativa drivmedel. Hydrogenbilen som testas i liten skala är ett miljövänligt alternativ som kan bli vägledande i framtiden.
En trend vi ser är att vissa bilåkare har ett annat förhållningssätt till bilen och är mer intresserade av funktionen än av statusen som ett bilinnehav ger. De vill ha tillgång till bil, men behöver inte äga den. Bilpooler och kombinationsägande med andra personer, så kallad ”Car-sharing” är redan realitet, om än i mindre skala. Denna trend öppnar upp för nya affärsmöjligheter då efterfrågan på fler servicetjänster kring bilägandet kommer att öka. Mekonomen har lanserat Mekonomen dela bil som ett led i att möta den nya trenden.

dela_bil_topbanner

Teknikdriven service och e-handel
Ett allt högre teknikinnehåll i bilarna gör att mekanikeryrket förändras. Det blir mer avancerat samtidigt som branschen behöver fler mekaniker. Försörjningen av framtida mekaniker är en viktig faktor för tillväxt i vår bransch. Det gäller att få fler att välja mekanikeryrket genom att stärka utövarnas kompetens och yrkets attraktivitet.
Näthandeln till konsumenter står idag för en liten del av totalmarknaden och utgörs främst av försäljningen av reservdelar till ”gör-det-självare”. I framtiden kommer e-handeln att bli viktigare för branschen och mer avancerade plattformar kommer att vara nödvändiga för en framgångsrik e-handel. Mekonomen Group är i vår B2B-affär sedan lång tid en ledande e-handelsaktör, där en betydande andel av vår omsättning kommer från ordrar genom dagens digitala gränssnitt. Med visionen att adressera hela koncernens omsättning bygger vi nu nästa generation e-handelsplattform, en avancerad koncerngemensam lösning som adderar nya möjligheter till ökad kundlojalitet och värden både inom B2B och B2C. Lösningen kommer därmed även att ersätta dagens e-handelslösningar mot konsument både för produktförsäljning såväl som verkstadstjänster.

Bilen – en smartphone på fyra hjul

Nyare bilar utrustas med
funktioner såsom att sätta på värmen och låsa upp bilen på distans via mobilen. Tekniken möjliggör också att verkstaden trådlöst kan läsa av bilens skick så att bilägaren på förhand kan få information när något håller på att gå sönder. Självkörande bilar är framtiden, redan idag finns automatisk parkeringshjälp och sensorer som gör att bilen bromsar innan kollision. Även äldre kan kopplas upp genom att installera en hårdvara som möjliggör kommunikation med bilen