Koncernledning

VD ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens instruktioner. VD tillsätts och entledigas av styrelsen och hans arbete utvärderas löpande av styrelsen, vilket sker utan koncernledningens närvaro

Pehr Oscarson är VD och koncernchef för Mekonomen Group. Utöver sitt uppdrag för Mekonomen Group är han Vice ordförande i Sveriges Bilgrossisters förening (SBF). Styrelseledamot i Fresks Holding AB och Oscarson Invest Aktiebolag. Pehr Oscarson har inga aktieinnehav eller delägarskap i företag som Mekonomen Group har betydande affärsförbindelser med.

Pehr Oscarson

Pehr Oscarson

VD och koncernchef

Född 1963
Anställd 2001

 

Utbildning: Tekniskt gymnasium, kompletterat med kortare ekonomi- och managementutbildningar.

 

Övriga uppdrag: Vice ordförande i Sveriges Bilgrossisters förening (SBF). Styrelseledamot i Fresks Holding AB och Oscarson Invest Aktiebolag.

 

Kontakt:
pehr.oscarson@mekonomengroup.com
08-464 00 00

Åsa Källenius

Åsa Källenius

CFO

Född 1967
Anställd 2017

 

Utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet.

 

Övriga uppdrag: Green Landscaping, Källenius Invest AB, KAAX Investment
AB, KAAX Fastigheter AB.

 

Kontakt:
Asa.Kallenius@mekonomengroup.com
08-464 00 00

 

Petra Bendelin

Petra Bendelin

Direktör Affärsutveckling & Strategi

Född 1978
Anställd 2010

 

Utbildning: Master Psykologi/Beteendevetenskap, Luleå Tekniska Universitet

 

Kontakt:
petra.bendelin@mekonomengroup.com
08-464 00 00

Gabriella Granholm

Gabriella Granholm

Direktör Kommunikation & Marknad

Född 1982
Anställd 2010

 

Utbildning: Rättsvetenskap civilrätt, Luleå Tekniska Universitet. PR och Kommunikation, Berghs School of Communication.

 

Kontakt:
gabriella.granholm@mekonomengroup.com
08-464 00 00

Robert Hård

Robert Hård

Direktör Juridik & Hållbarhet

Född 1966
Anställd 2003

 

Utbildning: Jur.kand, Lunds Universitet.

 

Kontakt:
robert.hard@meca.se
08-464 00 00

Tobias Narvinger

Tobias Narvinger

Direktör Inköp & Varuförsörjning

Född 1974
Anställd 2011-2016, 2017-

 

Utbildning: Civilingenjör i Teknisk Fysik, Chalmers Tekniska högskola. MBA – Master’s Course in International Business Administration, Chalmers Tekniska högskola.

 

Kontakt:
tobias.narvinger@mekonomengroup.com
08-464 00 00