Koncernledning

VD ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens instruktioner. VD tillsätts och entledigas av styrelsen och hans arbete utvärderas löpande av styrelsen, vilket sker utan koncernledningens närvaro

Pehr Oscarson är VD och koncernchef för Mekonomen Group. Utöver sitt uppdrag för Mekonomen Group är han Vice ordförande i Sveriges Bilgrossisters förening (SBF). Styrelseledamot i Fresks Holding AB och Oscarson Invest Aktiebolag. Pehr Oscarson har inga aktieinnehav eller delägarskap i företag som Mekonomen Group har betydande affärsförbindelser med.

Pehr Oscarson

Pehr Oscarson

VD och koncernchef

Född 1963
Anställd 2001

 

Utbildning: Tekniskt gymnasium, kompletterat med kortare ekonomi- och managementutbildningar.

 

Övriga uppdrag: Vice ordförande i Sveriges Bilgrossisters förening (SBF). Styrelseledamot i Fresks Holding AB och Oscarson Invest Aktiebolag.

 

Kontakt:
pehr.oscarson@mekonomengroup.com
08-464 00 00

Torhild Barlaup

Torhild Barlaup

VD MECA Norway

Född 1968
Anställd 2012

 

Utbildning: Siviløkonom, Norges Handelshøyskole (NHH). Master of Management program, Handelshøyskolen BI. Etterutdanning i styrearbeid (BI).

 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Dekk1 AS.

 

Kontakt:
torhild.barlaup@meca.no
08-464 00 00

Frank Bekken

Frank Bekken

VD Mekonomen Norway

Född 1959
Anställd 2000

 

Utbildning: Bedriftsøkonom Handelsakademiet i Oslo.

 

Övriga uppdrag: Styrelseorförande Figo AS, styremedlem Svelviken AS.

 

Kontakt:
frank.bekken@mekonomen.no
08-464 00 00

Morten Birkeland

Morten Birkeland

VD Sørensen og Balchen

Född: 1964
Anställd: 2008

 

Utbildning: Ekonomiutbildning, Oslo Handels- høyskole.

 

Kontakt:
mbi@sogb.no
08-464 00 00

Gabriella Granholm

Gabriella Granholm

Kommunikation & Marknad

Född 1982
Anställd 2010

 

Utbildning: Rättsvetenskap civilrätt, Luleå Tekniska Universitet. PR och Kommunikation, Berghs School of Communication.

 

Kontakt:
gabriella.granholm@mekonomengroup.com
08-464 00 00

Robert Hård

Robert Hård

Juridik & Hållbarhet

Född 1966
Anställd 2003

 

Utbildning: Jur.kand, Lunds Universitet.

 

Kontakt:
robert.hard@meca.se
08-464 00 00

Åsa Källenius

Åsa Källenius

CFO

Född 1967
Anställd 2017

 

Utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet.

 

Övriga uppdrag: Green Landscaping, Källenius Invest AB, KAAX Investment
AB, KAAX Fastigheter AB.

 

Kontakt:
Asa.Kallenius@mekonomengroup.com
08-464 00 00

 

Tobias Narvinger

Tobias Narvinger

Inköp & Varuförsörjning.

Född 1974
Anställd 2011-2016, 2017-

 

Utbildning: Civilingenjör i Teknisk Fysik, Chalmers Tekniska högskola. MBA – Master’s Course in International Business Administration, Chalmers Tekniska högskola.

 

Kontakt:
tobias.narvinger@mekonomengroup.com
08-464 00 00

Magnus Rylander

Magnus Rylander

Affärsområdeschef Venture

Född 1964
Anställd 2014

 

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.

 

Kontakt:
magnus.rylander@meca.se
08-464 00 00

Stig Tornell

Stig Tornell

VD Mekonomen Sweden

Född 1967
Anställd 2017

 

Utbildning: BSc Economics, Karlstads Universitet.

 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Apoteksgruppen

 

Kontakt:
stig.tornell@mekonomen.se
08-464 00 00

Katarina Zetterqvist

Katarina Zetterqvist

HR-direktör

Född 1964
Anställd 2015

 

Utbildning: Bachelor of Science, Organization Sociology, Stockholms Universitet.

 

Kontakt:
katarina.zetterqvist@mekonomengroup.com
08-464 00 00

 

 

 

Johan Åström

Johan Åström

VD MECA Sweden

Född 1980
Anställd 2017

 

Utbildning: MBA, Master of Business Administration, Ekonomihögskolan Lund.

 

Kontakt:
carl-johan.astrom@meca.se
08-464 00 00