Styrelse

Mekonomens styrelse består av sju stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

John S. Quinn

John S. Quinn

Styrelseordförande

Född 1958
Styrelseledamot sedan 2017

 

Utbildning: M.B.A, kandidatexamen i handel samt certiferad revisor.

 

Övriga uppdrag: CEO och Managing Director i LKQ Europe.

 

Helena Skåntorp

Helena Skåntorp

Vice Styrelseordförande

Född 1960
Styrelseledamot sedan 2004

 

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

 

Övriga uppdrag: Egen företagare. Medgrundare och Styrelseordförande i Nielstorp AB. Styrelseledamot i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ). Styrelseordförande och verkställande direktör i Skåntorp & Co AB. Styrelseledamot i Storyfire AB.

Eivor Andersson

Eivor Andersson

Född 1961
Styrelseledamot sedan 2018

 

Utbildning: Marknadsekonom, IHM Business School, Stockholm.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i SkiStar Aktiebolag (publ) och Svanudden AB. Styrelseledamot i AB Svenska Spel och Unlimited Travel Group UTG AB (publ).

Kenny Bräck

Kenny Bräck

Född 1966
Styrelseledamot sedan 2007

 

Utbildning: Gymnasieutbildning.

 

Övriga uppdrag: Test- och förarutvecklingschef för McLaren Automotive. Minoritetsdelägare och styrelsemedlem i Motorsport Auctions Ltd.

Joseph M. Holsten

Joseph M. Holsten

Född 1952
Styrelseledamot sedan 2017

 

Utbildning: M.B.A, fl.kand. samt certiferad revisor.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i LKQ Corporation. Styrelseledamot i Covanta Holding Corporation.

Magnus Håkansson

Magnus Håkansson

Född 1963
Styrelseledamot sedan 2017

 

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och har en Master of Science in Management, MIT Sloan School.

 

Övriga uppdrag: VD för RNB Retail and Brands AB (publ), Styrelseordförande i Tenant & Partner Group AB och GS1 Sweden AB.

Arja Taaveniku

Arja Taaveniku

Född 1968
Styrelseledamot sedan 2019

 

Utbildning: Executive MBA-examen, Handelshögskolan i Stockholm.

 

Övriga uppdrag: –