Hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsredovisningen är en del av årsredovisningen och har upprättats med beaktande av kraven i årsredovisningslagen och refererar till Global Reporting Initiatives (GRI) Standards Core.