Intressenter

Mekonomen Group för löpande dialoger med våra kunder, medarbetare, ägare och investerare, leverantörer och samhälle.

 

Kunder

Relationen mellan Mekonomen Groups verksamheter och våra kunder är avgörande oavsett om det handlar om företagskunder eller konsumenter. Kvalitet är en kritisk framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling för bolaget, av våra produkter och vår service till våra kunder.

Medarbetare

Våra medarbetare är en förutsättning för verksamhetens utveckling och framgång. Att de har rätt kompetens är avgörande för att få nöjda kunder. Vi har därför ett stort ansvar för att erbjuda en säker och utvecklande arbetsplats samt vara en attraktiv arbetsgivare för framtida kollegor.

Leverantörer

Mekonomen Group köper reservdelar och tillbehör främst från de stora europeiska leverantörerna inom fordonsindustrin. Genom vårt eget märke ProMeister har vi också leverantörer i Asien. Därtill har vi leverantörer av indirekt material och tjänster.

Ägare och analytiker

Mekonomen Group är noterad på Nasdaq Stockholm. Mekonomen Groups övergripande mål är att utvecklas med god lönsamhet och därmed skapa värdetillväxt för aktieägarna.

Samhälle och myndigheter

Mekonomen Groups verksamhet medför miljöpåverkan från både verksamhet och produkter. Arbetsmiljön påverkas av t.ex. tunga lyft och användning av kemikalier. Dessa områden regleras av myndigheter varför en öppen och transparent dialog är viktig. För att öka tillgången till arbetskraft med rätt kompetens har koncernen startat ett samarbete med gymnasieskolor.