Finansiering

Nedan finns villkor för obligationslån som utfärdades den 11 mars 2021 och det ESG-formulär som har upprättats i samband med att Mekonomen Group undersöker möjligheten att emittera seniora icke säkerställda obligationer, vilket offentliggjordes den 8 mars 2021.