Om oss

Mekonomen Group består av Nordens ledande bilservicekedjor med prisvärda erbjudanden och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag.

Detaljistverksamheten inom Mekonomen Group drivs genom fem segment FTZ (Danmark), Inter-team (Polen), MECA (Sverige och Norge), Mekonomen (Sverige, Norge och Finland) och Sørensen og Balchen (Norge). Vår tillväxtmöjlighet ligger i en kombination av stark central inköpsfunktion och differentierade koncept och varumärken ut mot kunderna. Våra segment har sin egen affärsmodell med unika koncept och lösningar för att möta sina kunders behov. Samtidigt drar vi nytta av vår storleksfördel genom centraliserade organisationer inom områden som inköp, logistik och varuflöde.

Differentierade varumärken
FTZ, Inter-Team och MECA har ett B2B-fokus på sina respektive marknader och vänder sig i första hand till verkstäderna som affärspartner. Mekonomen har utöver relationen med sina anslutna konceptverkstäder en tydlig positionering mot konsumentmarknaden – med fokus på helhetslösningar för alla typer av bilägare. Sørensen og Balchen som driver bildelskedjan BilXtra har ett starkt fokus och är ledande på tillbehör för bilen, vilket bland annat attraherar unga bilförare som vill personifiera utseendet på sina bilar.

Lyft webMekonomen-butikBilXtra

Butiker och verkstäder
Koncernens tre butikskedjor i Sverige och Norge drivs under varumärkena MECA, Mekonomen och BilXtra. Butikskedjorna består till störst del egenägda butiker, ett mindre antal drivs genom delägarskap eller franchisesamarbete. Våra fem verkstadskedjor i Norden drivs under varumärkena BilXtra, MECA Car Service, Mekonomen Bilverkstad, MekoPartner och Speedy. Mekonomen Group äger ett fåtal verkstäder under Mekonomen och MECA:s varumärken.
I Danmark driver koncernen, genom segmentet FTZ, verkstadskoncepten Automester, Hella Servicepartner, Din Bilpartner och CarPeople. I Polen driver koncernen, genom segmentet Inter-team, verkstadskoncepten O.K. Serwis och Inter Data Service.

Inköp och kvalitet
Stordriftsfördelar i form av stora inköpsvolymer och effektiva logistiklösningar gör att vi kan erbjuda prisvärda produkter och tjänster till våra kunder. Vi köper främst reservdelar och tillbehör från de stora europeiska leverantörerna. Vårt sortiment omfattar därmed samma delar som används av fordonstillverkarna. Genom att vara kund till stora och erkända leverantörer drar vi nytta av aktörernas strikta befintliga miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetskrav. Även inköpen av sortimentet under våra egna varumärken ProMeister (reservdelar) och Carwise (tillbehör) sker till stor del från Europa. Andelen inköp via direktimport från Asien är ca 20 % av vår totala inköpsvolym.
Vi ställer höga krav på våra leverantörer och genomför egna och oberoende kontroller av produkter för att garantera kvaliteten till våra kunder. För vårt egna reservdelssortiment ProMeister sker produktionen enligt fordonstillverkarnas processer och produktionsstandarder som garanterar att nybilsgarantin alltid gäller. Genom att köpa direkt från fabriker utan mellanhänder kan vi erbjuda riktigt bra produkter motsvarande originalkvalitet till konkurrenskraftigt pris. ProMeister reservdelar kommer dessutom med branschens längsta garanti, fem år.

Medarbetare som är motiverade
Inom Mekonomen Group finns över 4400 medarbetare. Med samtliga samarbetande verkstäder är antalet medarbetare omkring 20 000. Verksamheten baseras på en gemensam värdegrund som är sammanfattad i tre punkter: Kundfokus, Engagemang och Ansvar. Medarbetarna är våra främsta ambassadörer och varumärkesbärare.

Vi kan din bil
Mekonomen Groups verkstäder omfattas av EU:s gruppundantagsregler som ger bilägare rätt att välja verkstad vid service och reparationer. Arbetet sker alltid enligt biltillverkarnas specifikationer med bibehållna nybilsgarantier, garanti på arbete och reservdelar samt stämpel i serviceboken. Vi köper reservdelar från samma leverantörer som levererar till biltillverkarna och har tillgång till biltillverkarnas specialverktyg och de senaste mjukvaruuppdateringarna för att kunna ta hand om din bil på rätt sätt.

I korthet

VD och Koncernchef:
Pehr Oscarson

Styrelseordförande:
John S. Quinn

Vision:
Vi är bilistens första val och verkar för ett enklare och mer prisvärt billiv

Verksamhet:
Egen grossistverksamhet, cirka 450 butiker och över 3300 verkstäder

Aktien:
Aktien är noterad sedan 29 maj 2000 på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm (MEKO)

Antal medarbetare
Cirka 4400 (per augusti 2018)

Omsättning:
Drygt 11 miljarder SEK (augusti 2018)

ProMeister Academy

ProMeister Academy är koncernens egna utbildningscenter för vidareutbildning av mekaniker. Här säkrar vi kvalitet och kompetens hos våra mekaniker inom samtliga koncernens verkstadskedjor. Utbildningscentret startades 2013 och finns i Sverige och Norge

ProMeister reservdelar

Efterfrågan på högkvalitativa och prisvärda bilreservdelar ledde till att vi under 2013 lanserade vårt eget varumärke ProMeister. Försäljningen av ProMeister-produkter har under året utvecklats väl och har gjort att vi vunnit tillbaka marknadsandelar hos icke anslutna verkstäder. ProMeisters andel av den totala reservdelsförsäljningen inom koncernen står för ca 14 procent (2018)