Strategi

Mekonomen Groups strategi är att växa med god lönsamhet. Detta genererar vi genom att ha ett starkt kundfokus, utnyttja våra skalfördelar och kontinuerligt utveckla vår affär för att erbjuda både konsumenter och företag lösningar för ett enklare och mer prisvärt billiv.

Strategin är en handlingsplan som ska leda oss fram till våra långsiktiga mål och skapa värdetillväxt för våra aktieägare.

Tillväxt
Största fokus för Mekonomen Group är att generera försäljningstillväxt i alla våra koncernbolag. Genom att utnyttja våra differentierade varumärken inom de olika bolagen har vi större möjlighet att möta kundernas olika behov.

Kundfokus
Kunden i fokus handlar om att vi skapar värde för våra kunder och partners och därigenom själva bli framgångsrika. Ett av våra viktigaste fokusområden är därför att stödja våra anslutna verkstäder för att tillsammans erbjuda våra befintliga och nya kunder mervärde, tillgänglighet, prisvärdhet och tillhandahålla lösningar för bilägarnas behov.

Stordriftsfördelar och effektivitet
Vi effektiviserar verksamheten genom att utnyttja våra storleksfördelar och skapa en gemensam plattform inom områden där vi ser att vi kan utvinna synergieffekter. Genom vår storlek får vi dels inköpsfördelar som möjliggör konkurrenskraftiga erbjudanden, dels ger det oss möjlighet att investera i framtidens kunderbjudanden, logistik och stödsystem.

Affärsutveckling
Affärsutveckling och innovation symboliserar det entreprenörskap som historiskt har varit en av Mekonomen Groups främsta kännetecken. Innovation genomsyrar allt vi gör, inte bara marknadsnära innovation utan även innovation inom exempelvis affärsstrukturer och affärsflöden.

Affärsidé

Mekonomen Group ska med tydliga och innovativa koncept, hög kvalitet och en effektiv logistikkedja erbjuda konsumenter och företag lösningar för ett enklare och mer prisvärt billiv.

Affärsmodell

Mekonomen köper in reservdelar och tillbehör från stora leverantörer som lagerhålls och distribueras i egen grossistverksamhet. Försäljning av produkter och tjänster sker via butik, verkstad och e-handel till konsumenter och företag.