Marknadsöversikt

Främsta drivkrafterna på eftermarknaden för personbilar och lätta lastbilar är antal bilar på vägarna och hur långt de körs. Norden är en mogen och konsoliderad marknad med en årlig tillväxt på 1–2 procent, medan den polska marknaden är fragmenterad och växer med cirka 4 procent årligen.

Trender som påverkar eftermarknaden för personbilar och lätta lastbilar
De globala makrotrenderna – från ökad digitalisering till ökade krav och initiativ för ett hållbart samhälle – förändrar förutsättningarna på eftermarknaden för personbilar och lätta lastbilar även om utvecklingen hittills inte varit lika stark som i många andra branscher. En god förståelse för hur förändringarna påverkar våra verkstäders och bilägares behov i kombination med en god anpassningsförmåga är en förutsättning för att vara en stark aktör även i framtiden. En trend på den europeiska eftermarknaden för personbilar och lätta lastbilar är att förvärva aktörer för att ta tillvara på synergieffekter, vilket Mekonomen Groups förvärv av FTZ och Inter-Team är lyckade exempel på. Olika länder har kommit olika långt i konsolideringen där den nordiska marknaden ligger långt framme medan den polska marknaden fortfarande är fragmenterad.


Förändrade kundförväntningar och nya möjligheter att skapa mervärde

  • Digitalisering – ökad transparens och enkelhet för både verkstäder och bilägare genom e-handel och mer rationell logistik för grossister.
  • Värdet av big data och analysering – skräddarsydda kunderbjudanden och effektivare logistik i branschen.
  • Framtida bilflottor – nya kundbehov genom bilpooler och andra former av bilägande skapar affärsmöjligheter.

Nästa generation av fordon

  • Elbilar – inkluderar färre rörliga delar och kräver ny kompentens i branschen.
  • Ökad andel mjukvara i bilarna – kräver ny kompetens i branschen.
  • Uppkopplade bilar – bättre förutsägelser för underhåll av bilen.

Skiften i konkurrenskraft

  • Nya aktörer etableras på marknaden.
  • Ökad takt inom branschens konsolidering och integrering.

Marknadsandelar*

28% marknadsandel Danmark

25% marknadsandel i Norge

4% marknadsandel i Polen

15% marknadsandel i Sverige

 

*Andel av reservdelsförsäljningen till verkstäder