Marknadsöversikt

De främsta drivkrafterna på eftermarknaden för personbilar och lätta lastbilar är antal bilar på vägarna och hur långt de körs. Globala trender och ny teknik bidrar till ett förändrat behov hos kunderna som skapar nya tillväxtmöjligheter.

Det är i regel först när bilarna når en ålder om fem år som behovet av underhåll och reparation ökar. Samtidigt skapar ny fordonsteknik och andra globala trender nya behov och förväntningar hos kunderna, bland annat när det kommer till digitalisering, hållbarhet och tillgänglighet. Behovet av nya lösningar och tjänster, oberoende av ålder på bilarna, ger möjlighet för befintliga aktörer att bredda och integrera sina erbjudanden eller för nya aktörer att ta del av marknaden.

En trend på den europeiska eftermarknaden är att ta del av storleksfördelar genom förvärv av andra aktörer. Dels för att ta tillvara på synergieffekter och dels för att ha större möjlighet att investera i framtidens kunderbjudanden. Mekonomen Groups förvärv av Sørensen og Balchen (2011), MECA (2012) samt FTZ och Inter-Team (2018) är framgångsrika exempel på detta. Olika länder har kommit olika långt i konsolideringen. Den nordiska marknaden är mer konsoliderad än den polska marknaden.

För oss är det viktigt att ha en stark insikt i hur marknaden och våra kunders behov förändras och hur vi påverkas av det. Genom att ta tillvara på dessa drivkrafter skapar vi en långsiktig och hållbar tillväxt.

 

GLOBALA TRENDER SKAPAR NYA TILLVÄXTMÖJLIGHETER


Digitalisering

  • Digitalisering av kundresan skapar integrerade lösningar, transparens och enkelhet för både verkstäder och bilägare. Det skapar samtidigt stora möjligheter till effektivare logistik genom förkortning av värdekedjor och optimering av logistikflöden.

Big Data och analys

  • Analys av data ger bättre förståelse för verkstäders och bilägares behov. Genom att dra slutsatser från data kan vi automatisera flöden och skapa skräddarsydda kunderbjudanden.

Nya sätt att äga fordon

  • Bilpooler, leasing och andra former av bilägande skapar nya kundbehov och nya affärsmöjligheter. Till exempel lösningar för att förenkla samåkning eller fördelning av hur fordonen används och underhålls.

El- och hybridbilar

  • För att minska klimatpåverkan från transportsektorn sker just nu en omställning från fossildrivna fordon till el- och hybridbilar. Ny teknik kräver ny kompetens i verkstäderna och mer flexibla affärsmodeller för att skapa lönsamhet till följd av färre reservdelar.

Autonoma bilar

  • Modern teknisk utrustning, som bl.a. hjälper bilförarna att parkera och navigera, kräver ny kompetens och kalibreringsutrustning i verkstäderna. En ny viktig affär för att kompensera att traditionella bilar med förbränningsmotorer med stor sannolikhet blir färre i framtiden.

Uppkopplade bilar

  • Data från uppkopplade bilar kan användas för att utveckla nya lösningar som förenklar för bilförarna. Däribland tjänster som förenklar planering och underhåll av bilarna och i förlängningen underhåll på distans.

Marknadsandelar*

28% marknadsandel Danmark

25% marknadsandel i Norge

4% marknadsandel i Polen

15% marknadsandel i Sverige

 

*Andel av reservdelsförsäljningen till verkstäder