Marknadsöversikt

Eftermarknaden för bildelar och verkstadstjänster i Norden är en mogen marknad med en tillväxt på 1–2 procent per år. De främsta drivkrafterna är antalet bilar på våra vägar och hur långt dessa bilar körs.

Under de senaste åren har både tillväxten i bilparken och hur långt bilarna körs haft en god utveckling på våra huvudmarknader Sverige och Norge. En stark drivkraft bakom den växande bilparken är en kraftigt ökad nybilsförsäljning. Sedan 2014 har antalet nyregistrerade bilar ökat och under 2017 registrerades 392 728 nya bilar i Sverige och 158 650 bilar i Norge, enligt SCB och OFV. Eftermarknaden för bildelar och verkstadstjänster påverkas inte direkt av fler sålda nya bilar. Bilarna får större effekt på eftermarknaden först efter fyra–fem år när bildelarna börjar slitas ut och behöver lagas eller bytas ut. Under 2017 såg vi inte någon märkbar effekt av de senaste årens nyregistreringar, men i takt med att dessa bilar åldras ser vi en potential för en växande eftermarknad för bildelar och verkstadstjänster. Detta förutsätter att skrotning eller export av bilar inte ökar från dagens nivå.
Marknaden för biltillbehör är överlag mer konjunkturkänslig än marknaden för bilreservdelar och utvecklingen följer till stor del hushållens konsumtion. Under 2017 ökade hushållens konsumtion med 2,4 procent i både Sverige och Norge enligt SCB och SSB.

Marknadstrender

  • Skillnaden mellan märkesbundna och märkesobundna suddas ut
  • Trenden kring ökad konsolidering fortsätter i Europa
  • Genomsnittsåldern i den europeiska bilparken ökar
  • Antalet elbilar och hybridbilar fortsätter att öka
  • Efterfrågan på högre grad av teknisk kompetens och avancerad utrustning
  • Fortsatt intresse för nya sätt att ha tillgång till bil, ex privatleasing och ”Car-sharing”
  • Marknaden för digitala tjänster växer snabbt, med nya affärsmodeller och erbjudanden

Konsolideringen i Europa fortsätter
I Europa pågår en konsolidering av marknaden för bilreservdelar där aktörerna blir färre men större. Genom förvärv stärks positioner på befintliga och nya marknader och synergieffekter skapas genom större inköpsvolymer och effektivare logistiklösningar. Även marknaden för bilverkstäder är under förändring, där större verkstäder och kedjeverkstäder ökar i antal. Mindre och medelstora fristående verkstäder får det allt tuffare att hävda sig i konkurrensen när tekniken i bilarna blir mer avancerad. Stora kedjor kan erbjuda anpassade koncept, skräddarsydd kompetensutveckling, smarta logistiklösningar med anpassat produktsortiment och tekniksupport och det blir därför allt attraktivare för verkstäder att tillhöra en kedja. Bilägaren gynnas eftersom detta bidrar till mer anpassade och prisvärda tjänster och produkter.

Skillnaden mellan märkesbundna och fristående aktörer minskar
Skillnaden mellan de märkesbundna och de fristående aktörerna minskar över tid. Vi är verksamma på samma marknad men med olika erbjudanden och priser. Kunden väljer den reservdelsdistributör eller verkstad som de har förtroende för och tycker är mest prisvärd.

Kvalitetsstämplade verkstäder
Under 2017 togs Godkänd Bilverkstad fram som en svensk gemensam kvalitetsstandard för landets alla verk stä der att förhålla sig till. Kvalitetsstandarden säkerställer inte enbart att en Godkänd Bilverkstad utför arbetet fack mässigt, utan även att verkstaden följer lagar, regler och branschrekommendationer samt har rätt kompetens och teknik för att utföra arbetet. Under 2018 kommer implementationen av Godkänd Bilverkstad att påbörjas inom koncernens verkstäder i Sverige. I Norge finns sedan tidigare krav på certifiering och revision för att få starta en verkstad.

Mekonomen Groups marknadsandel

15% marknadsandel i Sverige
andel av reservdelsförsäljningen till verkstäder

 

25% marknadsandel i Norge
andel av reservdels-försäljningen till verkstäder