Vd har ordet

När omvärlden och därmed förutsättningarna förändras i snabb takt måste vi ha förmågan att vara lyhörda och snabba för att behålla vår ledande position. Därför har vi under året skapat en organisation med ett effektivare beslutsfattande.

Jag blev under första kvartalet 2017 ordinarie vd och koncernchef i Mekonomen Group. En av de saker jag arbetat med från första dagen är att skapa en organisation och en koncernledning som är anpassad efter den föränderliga värld som vi lever i. Resultatet är att vi i dag har en ny, breddad, koncernledning där cheferna i alla våra marknadsbolag sitter med. Det är de som verkligen har örat mot rälsen och förstår kundernas behov samt hur kundernas beteende utvecklas. Den nya organisationen ger förutsättningar för att fler beslut tas närmare kunderna och vår affär.

För att fortsätta skapa stort kundvärde och leva upp till vårt motto, ”att göra billivet enklare”, är det viktigt att vi som branschledare ligger i framkant med innovation och utveckling.

En marknad under förändring
Den marknad vi agerar på genomgår flera stora förändringar. Sättet vi använder, äger och ser på vår bil och på vårt bilägande, är annorlunda i dag än för bara några år sedan. Tekniken i bilarna genomgår stora förändringar, där uppkopplade funktioner i bilen och olika typer av eldrift är några exempel på detta.

Marknaden har under 2017 varken varit stark eller svag. Försäljningen har skiftat mellan kvartalen, där första och tredje kvartalet var något sämre medan andra och fjärde kvartalet var starkare. Att försäljningen var något lägre i inledningen av året beror bland annat på den milda vintern.

Utvecklingen i Norge var något mer utmanande än i Sverige med ökad konkurrens och svagare konsumentaffär.

Omställningsår i Mekonomen Sweden med stabilt avslut
I Mekonomen Sweden har 2017 varit ett omställningsår där fokus har varit att återinföra en mer decentraliserad organisation och skapa arbetsro för medarbetarna. I andra kvartalet såg vi tecken på en stabilisering i organisationen och att vi hade format rätt förutsättningar för att vända den svaga utvecklingen. Jag är stolt över att vi sedan i fjärde kvartalet kunde skönja en stabilisering även i försäljning och lönsamhet. Arbetet med att vinna tillbaka marknadsandelar är fortsatt en utmaning, men jag är förvissad om att vi har de rätta personerna och verktygen för att lyckas.

Innovation i både produkter, tjänster och arbetssätt
För att hela tiden kunna erbjuda det bästa kundvärdet måste innovationskraften finnas i hela vår koncern. Det handlar om att utveckla nya tjänster som vi kan erbjuda våra anslutna verkstäder och slutkunderna, men också om smarta sätt att med ny teknik förbättra våra interna system och arbetssätt. Under 2017 förvärvade vi 20 procent av teknikbolaget Swedspot som utvecklar den digitala förarupplevelsen i nya och äldre bilar. Som marknadsledare ser vi förvärvet som en strategiskt viktig pusselbit för att utveckla den moderna verkstaden med värdefulla tjänster för bilägarna.

En av de största förändringarna på vår marknad är givetvis omställningen mot en fossilfri fordonsflotta som innebär allt fler eldrivna och laddbara fordon på våra vägar. Det innebär i förlängningen en förändring av vilken typ av service som våra verkstäder ska utföra och i vilka intervall. Redan under 2016 öppnade vi den första renodlade elbilsverkstaden i Norge och under 2017 har flera verkstäder i Sverige och Norge anpassats för att kunna serva el- och hybridbilar. Våra branschledande verkstadskedjor ska vara det självklara valet även för ägare av el- och hybridbilar.

Vårt framgångsrika arbete med ProMeister har fortsatt under det gångna året. Takten i vilket vi lanserar nya kategorier har dock varit något lägre, vilket beror på att de kategorier vi utvecklar nu och som vi planerar att lansera framåt är mer komplexa. Ju mer komplexa de är desto längre tid krävs för test och kvalitetssäkring. ProMeister har med marknadens längsta garantitider etablerat sig som ett högkvalitativt varumärke och vi gör inga avsteg från kvaliteten när nya kategorier lanseras.

I slutet av 2017 startade Mekonomen Norge implementeringen av vår nya digitala reservdelskatalog som varit ett långt och viktigt projekt. Utrullningen fortsätter under 2018 till våra bolag i Sverige och övriga bolag i Norge. Parallellt med detta har arbetet med vårt nya centrallager i Strängnäs varit intensivt. Båda de här projekten är goda exempel på hur vi hela tiden utvecklar våra processer och vårt arbetssätt vilket i förlängningen ökar värdet på vårt erbjudande.

Fler fordonstekniker behövs
Det råder en stor brist på fordonstekniker i hela Norden. Det beror på att intresset för yrket är lågt bland unga men också på att kvaliteten på den fordonstekniska utbildningen inte håller måttet. Av de som genomgår utbildningen är det en för låg andel som är anställningsbara. För att råda bot på detta startade Mekonomen Group under 2017 gymnasieutbildningar i Lund och Stockholm. Redan från start är eleverna ute och praktiserar i verkstäderna och jag är övertygad om att det är helt avgörande för att de ska lära sig den senaste tekniken och vara redo för ett riktigt arbete efter examen.

Det känns väldigt bra att vi som ledande aktör kan bidra till att hela vår bransch utvecklas positivt. Och det finns gott om arbete för duktiga fordonstekniker, varav vi vet att det inom våra egna kedjor finns ett stort behov av ny arbetskraft. Det är också ett yrke som genomgått stora förändringar och i dag präglas av högteknologi snarare än smutsiga verkstadsgolv.

Hårt arbete bakom – varje dag
Trots att 2017 var ett år med stora förändringar både i och omkring Mekonomen Group har våra medarbetare jobbat stenhårt varje dag. Jag vill passa på att tacka alla för 2017 och ser fram emot att tillsammans med er fortsätta arbeta med högt engagemang.

För det kommande året är våra viktigaste prioriteringar att skapa tillväxt genom att utveckla kunderbjudandet, öka antalet anslutna verkstäder, fortsätta effektivisera våra processer och system samt aktivt söka förvärvsmöjligheter.

Det är en utmanande att-göra-lista, men givet vår position på marknaden, våra starka varumärken, tydliga koncept och våra kompetenta medarbetare ser jag mycket fram emot att göra verklighet av våra planer.

 

Pehr Oscarson,
Vd och koncernchef

Vd-ord Årsredovisning 2017

Pehr Oscarson

VD och Koncernchef
Född: 1963
Antal aktier: 18 500
Tidigare erfarenhet: Ledande positioner inom MECA sedan 2001 samt innan dess VD för Swecar AB