Styrelse

Mekonomens styrelse består av sju stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Kenneth Bengtsson

Kenneth Bengtsson

Styrelseordförande

Född 1961
Styrelseledamot sedan 2013

 

Utbildning: Gymnasieutbildning samt utbildning inom ICA-systemet

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Ahlsell AB (publ), Clas Ohlson AB (publ), Ersta diakoni, Eurocommerce, Systembolaget, Ung Företagsamhet och i World Childhood Foundation. Styrelseledamot i Synsam och i Herenco

John S. Quinn

John S. Quinn

Vice styrelseordförande

Född 1958
Styrelseledamot sedan 2017

 

Utbildning: MBA, kandidatexamen i handel samt certifierad revisor

 

Kenny Bräck

Kenny Bräck

Född 1966
Styrelseledamot sedan 2007

 

Utbildning: Gymnasieutbildning

 

Övriga uppdrag: Egen företagare. Minoritetsdelägare och styrelsemedlem i Motorsport Auctions Ltd. Test och utvecklingsförare för McLaren Automotive

Joseph M. Holsten

Joseph M. Holsten

Född 1952
Styrelseledamot sedan 2017

 

Utbildning: MBA och certifierad revisor

Malin Persson

Malin Persson

Född 1968
Styrelseledamot sedan 2015

 

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i RO-Gruppen Förvaltning AB. Styrelseledamot i Getinge AB (publ), Becker Industrial Coatings Holding AB, Hexatronic Group AB, HEXPOL AB (publ), Magnora AB, Mobile Climate Control Group Holding AB, Ahlström Capital Oy, Konecranes Plc och Kongsberg Automotive ASA.

Helena Skåntorp

Helena Skåntorp

Född 1960
Styrelseledamot sedan 2004

 

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i 2E Group AB och i Bemanningsföretagen. Styrelseordförande och verkställande direktör i Skåntorp & Co AB, verkställande direktör i Lernia AB och styrelseordförande i ett antal av Lernia AB:s dotterbolag

Christer Åberg

Christer Åberg

Född 1966
Styrelseledamot sedan 2014

 

Utbildning: Ekonom IHM Stockholm

 

Övriga uppdrag: Ledamot i AB Svenska Spel. Koncernchef Hilding Anders International AB